• intro_001.jpg
 • intro_002.jpg
 • intro_003.jpg
 • intro_004.jpg
 • intro_005.jpg
 • intro_006.jpg
 • intro_007.jpg
 • intro_008.jpg
 • intro_009.jpg
 • intro_010.jpg
 • intro_011.jpg
 • intro_012.jpg
 • intro_013.jpg

Zájemci o pronájmy, případné další informace,  email: info@dumum.cz

Ve všech prostorách Level Praha 21 je nutné dodržovat přísný zákaz kouření.

 

CENÍK PRONÁJMŮ (Příkaz ředitele DDM Praha 10 - Domu UM od 1. 9. 2016)

 

Pronájmy pro MČ Praha 21 + vzdělávací akce pro seniory - zdarma

(MČ zabezpečí přípravu prostor, nutné stěhování nábytku, vybavení)

 

Pronájem prostor neziskovým organizacím, občanským sdružením, zapsaným spolkům, obecně prospěšným společnostem, příspěvkovým organizacím a školským zařízením pracujících na Praze 21 s dětmi a mládeží 

Sál - jednorázově do 2 hodin       350 Kč/hod.

Sál - jednorázově 3 a více hođin  300 Kč/hod.

Sál - dlouhodobý pronájem na objednávku 250 Kč/hod.         

V této částce je zahrnut pronájem prostor sálu, šatny. Běžnou pořadatelskou činnost, další zvláštní technické požadavky si pořadatel akce zabezpečuje vlastními silami v součinnosti s vedoucím pracoviště Level Praha 21. Pořadatel zabezpečí vhodné chování účastníků akcí v tomto prostoru a nepřekročení stanovené maximální kapacity účastníků.

V případě dalších požadavků nad rámec výše uvedeného se náklady řídí Ceníkem Level Praha 21. 

 

Pronájem Level Praha 21 ostatním, (pouze v případech, že charakter akce není nevhodný pro zařízení pro děti a mládež) ve výši 7 200 Kč - na max. 6 hodin + za každou další započatou hodinu = 1000 Kč. V této částce je zahrnut pronájem prostor (sál, bar, šatna, šatny učinkujících, parkoviště, foyer). Běžnou pořadatelskou činnost, další zvláštní technické požadavky si pořadatel akce zabezpečuje vlastními silami v součinnosti s vedoucím pracoviště Level Praha 21. Pořadatel zabezpečí vhodné chování účastníků akcí v tomto prostoru a nepřekročení stanovené maximální kapacity účastníků.

V případě dalších požadavků nad rámec výše uvedeného se náklady řídí Ceníkem Level Prah 21.  

Pronájmy jsou stanoveny za úpravu sálu bez stolů a židlí 

Ceník Level Praha 21 pro pronájmy

- technik, zvukař, osvětlovač - 200 Kč/hod.

- pokladní - 170 Kč/hod.

- šatnářka, uvaděčka - 120 Kč/hod. 

- tisk vstupenky - 2 Kč/1 vstupenka                  

- zapůjčení vybavení při akci - bezplatně materiál Levelu

- úprava uspořádání stoly a židle - 1 000 Kč

- projekční zařízení  - 400 Kč/hod.

 

Poskytnutí slevy z nájmu: na základě písemně žádosti na urbanec@ dumum.cz může schválit ředitel DDM Praha 10 - Domu UM 

Spolupořadatelství: zařazení akce schvaluje ředitel DDM Praha 10 - Domu UM, náklady nesou obě organizace dle domluvy (příjem z akce 50:50)

 

 

 

 

Level Praha 21, Staroújezdská 2300, Praha 9, PSČ 190 16              Všechna práva vyhrazena © Level Praha 21 | 2017 | Design