• intro_001.jpg
 • intro_002.jpg
 • intro_003.jpg
 • intro_004.jpg
 • intro_005.jpg
 • intro_006.jpg
 • intro_007.jpg
 • intro_008.jpg
 • intro_009.jpg
 • intro_010.jpg
 • intro_011.jpg
 • intro_012.jpg
 • intro_013.jpg

Zájemci o pronájmy, případné další informace,  email: info@dumum.cz

Ve všech prostorách Level Praha 21 je nutné dodržovat přísný zákaz kouření.

 

CENÍK PRONÁJMŮ (Příkaz ředitele DDM Praha 10 - Domu UM od 1. 9. 2016)

 

Pronájmy pro MČ Praha 21 + vzdělávací akce pro seniory - zdarma

(MČ zabezpečí přípravu prostor, nutné stěhování nábytku, vybavení)

 

Pronájem prostor neziskovým organizacím, občanským sdružením, zapsaným spolkům, obecně prospěšným společnostem, příspěvkovým organizacím a školským zařízením pracujících na Praze 21 s dětmi a mládeží 

- Jednorázově do 2 hodin       350 Kč/hod.

- Jednorázově 3 a více hođin  300 Kč/hod.

- Dlouhodobý pronájem na objednávku 250 Kč/hod.         

V této částce je zahrnut pronájem prostor (sál, šatna, šatny učinkujících, parkoviště, foyer). Běžnou pořadatelskou činnost, další zvláštní technické požadavky si pořadatel akce zabezpečuje vlastními silami v součinnosti s vedoucím pracoviště Level Praha 21. Pořadatel zabezpečí vhodné chování účastníků akcí v tomto prostoru a nepřekročení stanovené maximální kapacity účastníků. Provoz baru zajišťuje pouze naše organizace.

V případě dalších požadavků nad rámec výše uvedeného se náklady řídí Ceníkem Level Praha 21. 

 

Pronájem Level Praha 21 ostatním, (pouze v případech, že charakter akce není nevhodný pro zařízení pro děti a mládež) ve výši 7 200 Kč - na max. 6 hodin + za každou další započatou hodinu = 1000 Kč. V této částce je zahrnut pronájem prostor (sál, šatna, šatny učinkujících, parkoviště, foyer). Provoz baru zajišťuje pouze naše organizace. Běžnou pořadatelskou činnost, další zvláštní technické požadavky si pořadatel akce zabezpečuje vlastními silami v součinnosti s vedoucím pracoviště Level Praha 21. Pořadatel zabezpečí vhodné chování účastníků akcí v tomto prostoru a nepřekročení stanovené maximální kapacity účastníků.

V případě dalších požadavků nad rámec výše uvedeného se náklady řídí Ceníkem Level Prah 21.  

Pronájmy jsou stanoveny za úpravu sálu bez stolů a židlí 

 

Ceník Level Praha 21 pro pronájmy:

- technik, zvukař, osvětlovač - 200 Kč/hod.

- pokladní - 170 Kč/hod.

- šatnářka, uvaděčka - 120 Kč/hod.                 

- zapůjčení vybavení při akci - bezplatně vybavení Levelu (stoly, židle, ...)

- úprava uspořádání stoly a židle - 1 000 Kč

- projekční zařízení  - 400 Kč/hod.

 

Poskytnutí slevy z nájmu: na základě písemně žádosti na urbanec@dumum.cz může schválit ředitel DDM Praha 10 - Domu UM 

Spolupořadatelství: zařazení akce schvaluje ředitel DDM Praha 10 - Domu UM, náklady nesou obě organizace dle domluvy (příjem z akce 50:50)

 

 

 

 

Level Praha 21, Staroújezdská 2300, Praha 9, PSČ 190 16              Všechna práva vyhrazena © Level Praha 21 | 2017 | Design