• intro_001.jpg
 • intro_002.jpg
 • intro_003.jpg
 • intro_004.jpg
 • intro_005.jpg
 • intro_006.jpg
 • intro_007.jpg
 • intro_008.jpg
 • intro_009.jpg
 • intro_010.jpg
 • intro_011.jpg
 • intro_012.jpg
 • intro_013.jpg

Dobrý den,
od pondělí 11. 5. 2020 obnovujeme svoji činnost, v rámci všech pracovišť DDM Praha 10 - Domu UM, zájmové útvary v omezeném rozsahu do maximálně 15 účastníků, za splnění nutných podmínek. V současnosti se jedná o zájmové útvary ve vlastních prostorách DDM, kde budeme schopni zajistit požadavky hygienické služby.
Do čtvrtka 7. 5. 2020 obdrží rodiče, zákonní zástupci, u koužků kterých se to týká, základní informace. Účastník se bude moci zájmového útvaru zúčastnit při splnění následujících podmínek:
1) odevzdání čestného prohlášení (bude přílohou emailu ve středu)
2) vybavení účastníka 2 rouškami na pohyb po budově, uvnitř učeben předpokládáme i bez roušek při splnění hygienických podmínek (vzdálenost, ...)
3) nebude povolen vstup rodičů, zákonných zástupců do jednotlivých budov DDM, předání účastníků před budovami při zachování vzdáleností.
Zájmové útvary budou probíhat do pátku 5. června 2020, v případě zájmu nejpozději do pátku 26. června 2020.
U zájmových útvarů, které nezahájí svoji činnost (pokud budete žádat o vratku), budou v týdnu od 8. června 2020 provedeny vratky ze zájmových útvarů (na základě žádosti rodiče, zákonného zástupce se sdělením čísla a názvu kroužku, jména účastníka - vše zaslat na info@dumum.cz). Vratka bude zaslána na číslo účtu, z kterého byla platba za kroužek uhrazena. U celoročního účastnického poplatku ve výší 30%, u účastnického poplatku za 2. pololetí ve výši 60% z uhrazeného účastnického poplatku. Vratka v této výši bude provedena bez ohledu na to, že u některých zájmových útvarů probíhalo distanční vzdělávání.
U zájmových útvarů, které budou pokračovat, bude vratka alikvotně ponížena.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Roman Urbanec, ředitel DDM Praha 10 - Domu UM

 

AKCE                ZRUŠENO TERMÍN
BŘEZNOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA 13.03.2020
SOBOTNÍ POHÁDKA: JAK SE HLEDAJÍ PRINCEZNY 21.03.2020
VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA 03.04.2020
SOBOTNÍ POHÁDKA: PES A DRAK 18.04.2020
KVĚTNOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA 15.05.2020
TURNAJ - PING-PONG OUJEZD OPEN 2020 16.05.2020
ZÁVĚREČNÝ KONCERT KROUŽKŮ 08.06.2020

Level Praha 21, Staroújezdská 2300, Praha 9, PSČ 190 16              Všechna práva vyhrazena © Level Praha 21 | 2017 | Design