• intro_001.jpg
 • intro_002.jpg
 • intro_003.jpg
 • intro_004.jpg
 • intro_005.jpg
 • intro_006.jpg
 • intro_007.jpg
 • intro_008.jpg
 • intro_009.jpg
 • intro_010.jpg
 • intro_011.jpg
 • intro_012.jpg
 • intro_013.jpg

Dům dětí a mládeže - Dům UM, Praha 10 provozuje od 16. 9. 2016 Centrum pro předškolní děti v prostorách pracoviště Level, Staroújezdská 2300, 190 16 Praha 21.

Toto zařízení zabezpečuje dopolední program ve dnech pondělí až pátek, který probíhá v rámci zájmového vzdělávání pro předškolní děti od 3 (2,5) do 6 let pod vedením zkušených pedagogů.

Centrum pro předškolní děti - Pampeliška nabízí vašim dětem příjemně strávené dopoledne v malém dětském kolektivu s pravidelnou činností, při které dbáme na rozvoj jejich komunikativnosti, tvořivosti a samostatnosti. Našim cílem je rozvíjet jejich celkový přirozený psychický a fyzický vývoj prostřednictvím programu, který zahrnuje jak herní činnosti, tvůrčí aktivity, tak i vycházky do přírody.

Provozní doba: pondělí až pátek 8.00 - 13.00 hodin.

Cena docházky:
jednorázová: 200,- Kč
měsíční: 1 000,- Kč
pololetní (září- leden) – 4 000,- Kč
pololetní (únor – červen) – 4 000,- Kč
roční: 7 000,- Kč

V případě dotazů kontaktujte M. Soukopovou, soukopova@dumum.cz

Level Praha 21, Staroújezdská 2300, Praha 9, PSČ 190 16              Všechna práva vyhrazena © Level Praha 21 | 2017 | Design