8:00 – 9:00 – příchod dětí, volná hra
9:00 – 10:00 – ranní kruh, přivítání, povídání, pohybové cvičení
10:00 – 10:15 – hygiena, svačina (každé dítě má svoji svačinku, včetně pití - zajišťuje rodič)
10:15 – 11:00 – zájmová činnost (výtvarná, hudební, rozumová, jazyková, sportovní)
11:00 – 12:00  – procházka, pobyt venku
12:00 – 13:00 – individuální hra, odpočinek, odchod dětí
Pozn. Harmonogram je orientační.

Level Praha 21, Staroújezdská 2300, Praha 9, PSČ 190 16              Všechna práva vyhrazena © Level Praha 21 | 2017 | Design